Noutăţi

Centrul de Cercetări în Informatică Economică
(CCIE)

Dezvoltarea rapidă cunoscută de domeniul ITC în ultimul timp atrage după sine adaptabilitatea la noile metodologii aparute pe piața IT, fapt ce a condus la dezvoltarea de noi teme de cercetare. Centrul de Cercetări în Informatică Economică (CCIE) pune un deosebit accent pe cercetarea științifică de excelență, respectiv de performanță. Conform strategiei Cercetării-Dezvoltării-Inovării (CDI) 2016-2020 din cadrul UBB, activitatea de cercetare științifică din cadrul CCIE se axează pe următoarele aspecte: cercetare fundamentală și aplicativă, dezvoltare și inovare. Majoritatea membrilor CCIE fac parte din cadrul departamentului de Informatică Economică al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.