Proiecte

Centrul de Cercetări în Informatică Economică
(CCIE)

Proiecte în desfășurare
 1. PN-III-P2-2.1-PED-2016-1140 - Aplicație enterprise-aware bazată pe reprezentarea hibridă și formală a cunoștințelor întreprinderii: finanțator UEFISCDI, 2017-2018 Director proiect: Prof.dr. Robert Buchmann; Colectiv: Ana-Maria Ghiran - Cercetator postdoctoral; Mihai Cinpoeru - tehnician; Alisa Harkai - tehnician
Proiecte finalizate
 1. PN-II-RU-TE-2014-4-2640 - eTrajectory - traiectoria profesionala a studentilor, director proiect: Lect.dr. Paul Breșfelean, finantator: UEFISCDI, 2015-2017
 2. PN-II-PT-PCCA-2013-4-1644 -  Tehnologie avansată de recunoașterea vorbirii în limba romană pentru îmbunătățirea serviciilor publice în sălile de judecată, Director proiect: Prof.dr. Gheorghe Cosmin Silaghi, finantator UEFISCDI, 2014-2017
 3. Tinere echipe: Metode inteligente pentru fundamentarea deciziei de tranzactionare, director proiect: Lect.dr. Paul Bresfelean, finantator: CNCSIS, 2010-2013
 4. Idei: E-Marketing si managementul calitatii software prin diagnosticare eye-tracking, director Conf.dr. Robert Buchmann, finantator: CNCSIS 2009-2011
 5. Tinere echipe: Decision mining: o noua abordare a procesului decizional bazat pe sisteme decision-aware, director Conf.dr. Razvan Petrusel, finantator: CNCSIS, 2010-2013
 6. Grant intern UBB: Noi abordari ale intelegerii proceselor de afaceri, director Conf.dr. Razvan Petrusel, finantator: UBB, 2013-2014
 7. Idei: Studiu privind mediile colaborative de tip peer-to-peer in vederea realizarii unui sistem de calcul de mare putere pentru intreprinderile mici si mijlocii, director: Prof.dr. Gheorghe Cosmin Silaghi, finantator: CNCSIS, 2009-2011
 8. Idei: Contributii privind studiul sistemelor mobile: studiu de caz  privind implementarea unui ERP pe un sistem mobil, director Prof.dr. Nicolae Tomai, finantator: CNCSIS, 2007-2010
 9. FP7-Security, proiect de tip IP: Rules, expectations, and security through privacy-enhanced convenient technologies, RESPECT, director partener Prof.dr. Gheorghe Cosmin Silaghi, finantator: Comisia Europeana, 2012-2015
 10. FP7-Security, proiect de tip IP: Scalable measures for Automated Recognition Technologies, SMART, director partener: Prof.dr. Gheorghe Cosmin Silaghi, finantator: Comisia Europeana, 2011-2014