Teme de cercetare

Centrul de Cercetări în Informatică Economică
(CCIE)

Principalele teme de cercetare ale centrului sunt:

I. Sisteme distribuite colaborative

 • Managementul resurselor in sisteme distribuite heterogene
 • Planificarea sarcinilor in sisteme distribuite heterogene
 • Dependabilitate si securitate in sisteme distribuite
 • Calcul de inalta performanta
 • Volunteer computing
 • Sisteme multi-agent colaborative
 • Service level agreements
 • Tehnici de negociere automata a contractelor de servicii
 • Analiza si procesare big data pe sisteme distribuite
 • Cloud social

II. Managementul cunostintelor in procesele de afaceri

 • Automatizarea proceselor de afaceri folosind inteligență artificială
 • Modelarea proceselor de afaceri si a fluxurilor informationale
 • Reprezentarea si managementul cunoștințelor si continutului
 • Semantic Web
 • Linked Data
 • Optimizarea proceselor de afaceri - Process Mining
 • Studiul interactiunii om-calculator
 • Sisteme de recunoastere a vorbirii pentru limba romana
 • Studiul proceselor educationale si elearning