Title:   eTrajectory - students' professional trajectory
Code:  PN-II-RU-TE-2014-4-2640
Financed by: UEFISCDI  (Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding) from Romanian Ministry of National Education and Scientific Research

Project Acronym:  eTrajectory

Expertise Domain:      SH. SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Main Research Area:     SH4_2. Human life-span development

 

 Project Executive Summary (English)

The correlation between education and labor market is an important research direction at European and national level, while knowing and understanding the trajectory of Romanian youth are complex and continuous processes, anchored in the past and present, based on the information collected through school records, surveys and tests applied on pupils, students and graduates by using statistical methods and intelligent information technologies, like web / text / data mining and data clustering. This can help both educational institutions, local community, businesses environment and especially the students, and thus we may identify their views on educational processes, programs, courses, equipment, specific learning gaps, problems encountered, their educational and employment trajectory, their needs for assistance in order to graduate, vocational guidance, employment etc. We intend to go beyond the presentation of social patterns and gaps in education and employment by providing and testing real time hypotheses with present data. This is a weakness of the modern researches which are post-hoc, without great success in predicting or integrating the main recent socio-economic phenomena. eTrajectory portal will be an experiment to increase the competitiveness of Romanian economy and Romanian higher education, and is based on both open source or internally created solutions to accomplish all the requirements of the project.

 

Project Executive Summary (Romanian)

Corelația învăţământ piața muncii este o direcție de cercetare importantă la nivel european şi național, iar cunoaşterea şi înţelegerea traiectoriei tinerilor români sunt procese complexe şi continue, ancorate în trecut şi în prezent prin informaţiile colectate pe baza situaţiilor şcolare, sondaje şi teste aplicate elevilor, studenţilor şi absolvenţilor, prin metode statistice dar şi tehnologii informatice inteligente, gen web/text/data mining şi data clustering. Aceasta poate ajuta atât instituţiile de învăţământ, comunitatea locală, mediul de afaceri dar mai ales pe studenţi, şi astfel se pot lua la cunoştinţă opiniile tinerilor referitoare la procesele educaţionale, programă, cursuri, dotare, lacunele specifice de învăţare, probleme întâmpinate, traiectoria lor educaţională şi în muncă, dar şi solicitările acestora în vederea absolvirii, ghidare profesională, locuri de muncă etc. Ne propunem să mergem mai departe de prezentarea unor tipare sociale şi lipsuri în educație şi muncă, prin oferirea şi testarea de ipoteze în timp real, cu date actuale. Acesta este un punct slab al cercetărilor de pâna în prezent care sunt post-hoc, neavând succese în previzionarea sau integrarea marilor fenomene socio-economice recente.Portalul eTrajectory va fi un experiment pentru creşterea competitivităţii economiei şi învăţământului superior românesc, şi se bazează pe soluţii atât open source cât şi create intern pentru îndeplinirea tuturor cerințelor proiectului.