Reguli, Aşteptări & Securitate prin  Tehnologii Convenabile şi Adaptate la cerinţele de intimitate a persoanei

Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Co-finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică prin UEFISCDI - proiectul Capacităţi 185EU

                              

Noutati    Descriere    Obiective şi misiune      Motivaţie    Grup ţintă     Consorţiu   Pagina oficială                        Română English

Noutati

 • Participare la conferinta DEMOSEC, Bruxelles 29-30 Octombrie 2014, conferinta finala pentru proiectele IRISS, RESPECT si SURVEILLE
 • Gheorghe Cosmin Silaghi a sustinut conferinta cu titlul "(Un)lawful communication interception and open source intelligence: characteristics and vulnerabilities", in cadrul conferintei internationale din proiectul EU Twinning "Strenghtening capacity against cybercrime", Antalya, 29 Septembrie - 1 Octombrie 2014
 • Participare in cadrul celui de-al 2-lea workshop RESPECT, Barcelona 17-18 Septembrie 2014, cu urmatoarele prezentari:
  • Monica Ciaca: "Artificial Intelligence Revolution: A Threat to Security, Ethics and Law"
  • Monica Merutiu: "EU Cloud: a Genuine Answer to Clashes Between Security and Privacy"Descrierea proiectului

Sus

Proiectul RESPECT se adresează şi caută răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Rolul sistemelor de supraveghere şi a procedurilor în: prevenirea şi reducerea criminalităţii, urmărirea şi strângerea dovezilor, îmbunătăţirea procesului de pedepsire a actelor de terorism şi criminalitate.
 • Sunt eficiente sistemele de supraveghere şi procedurile utilizate în Europa în prevenirea criminalităţii?
 • Care sunt costurile sociale şi economice implicate?
 • Care sunt fundamentele legale pentru aceste sisteme şi ce proceduri se utilizează? Care sunt cele mai bune practici identificabile?
 • Ce atitudine manifestă cetăţenii Europeni vis-a-vis de sistemele de supraveghere?
 • RESPECT va stabili criterii de bune practici dezvoltate pe baza eficienţei operaţionale, economice, sociale şi legale dar şi pe baza precepţiei manifestate în rândul cetăţenilor.
 • RESPECT va dezvolta un set de instrumente cu aplicabilitate pan-Europeană (şi nu numai) care va pune în balanţă intimitatea cetăţenilor şi constrângerile de securitate. Acest set de instrumente va fi format din: o listă de itemi care va încorpora factori operaţionali/tehnici/economici/sociali respectiv aspecte legale care vor putea fi utilizate ca şi un instrument de suport decizie pentru creatorii de politici abordând sistemele special proiectate pentru supraveghere; recomandări de proiectare a acestor sisteme ; un model de reguli ce poate fi adoptat de forţele de poliţie pentru instalarea sistemelor de supraveghere incluzând sisteme de dimensiuni mari integrate la scară largă.
Obiective şi misiune

Sus


Obiectivele RESPECT

 1. Revizuirea eficacităţii actuale a sistemelor de supraveghere şi a procedurilor utilizate în Europa în prevenirea/reducerea criminalităţii; şi în urmărirea şi strângerea dovezilor pentru pedepsirea actelor de terorism şi criminalitate;
 2. Identificarea şi examinarea costurilor economice şi sociale implicate în adoptarea şi implementarea sistemelor de supraveghere identificate şi a procedurilor;
 3. Determinarea bazelor legale adoptate pentru aceste sisteme şi proceduri, identificarea oricăror bune practici care au evoluat o dată cu evoluţia acestor domenii în care mai există loc de îmbunătăţire;
 4. Explorarea nivelului de acceptanţă în rândul cetăţenilor Europeni cu privire la sistemele de supraveghere şi procedurile asociate pe bază de atitudini faţă de eficienţă, costuri sociale şi economice;
 5. Identificarea efectelor posibile exercitate de factori culturali asupra nivelului de acceptanţă în rândul cetăţenilor a sistemelor de supraveghere şi a procedurilor asociate;
 6. Compararea şi dezvoltarea concluziilor trase de pe urma analizei acestor sisteme, proceduri şi atitudini cu concluziile altor proiecte FP7 precum CONSENT şi SMART;
 7. Stabilirea unor criterii de bune practici dezvoltate pe ideea eficienţei operaţionale, economice, sociale şi legislative şi a percepţiei cetăţenilor;
 8. Dezvoltarea unui set de instrumente aplicabile la nivel pan-European (şi nu numai). Acesta va fi compus din 3 elemente principale şi anume: o listă matriceală de itemi care să încorporeze factori - operaţionali/tehnici/economici/sociali, aspecte legale, listă care ar putea fi utilizată ca instrument de suport decizional pentru creatorii şi implementatorii de politici ce abordează sisteme specifice proiectate pentru supraveghere;
  • recomandări prinvind proiectarea unor astfel de proiecte şi;
  • un model de reguli ce pot fi adoptate de către poliţie şi forţele de ordine în procesul de implementare a sistemelor de supraveghere, aplicabile chiar şi în sisteme integrate la scară largă. Matricea, recomandările privind proiectarea şi regulile vor fi puse în balanţă cu problemele cetăţenilor privind secuitatea şi intimitatea datelor.

Impact

O abordare orientată spre soluţie -> Un set de instrumente pentru generarea de Politici şi liste de itemi / Recomandări de operare şi utilizare: Proiectul RESPECT va agrega toate rezultatele obţinute în forma unui set de instrumente care va fi util pentru creatorii de politici, proiectanţii de sisteme şi forţele de poliţie/securitate. Proiectul îşi propune să limiteze colectarea şi stocarea de date nenecesare şi să găsească o balanţă între nevoia de protecţie a datelor şi intimitate. De aceea instrumentul propus va conţine două contribuţii importante: (1) o listă matriceală de itemi care să încorporeze factori operaţionali/tehnici/economici/sociali, aspecte legale, listă care ar putea fi utilizată ca instrument de suport decizional pentru creatorii şi implementatorii de politici ce abordează sisteme specifice proiectate pentru supraveghere; (2) recomandări privind proiectarea şi operarea sistemelor care pot fi urmate şi implementate de către proiectanţi şi implementatori de astfel de sisteme de supraveghere.


Motivation

Sus

RESPECT se diferenţiază printr-o abordare care vine să completeze şi să construiască pe baza studiilor anterioare fără a le duplica. Următoarele aspecte sunt luate în considerare:

 1. Accentul va cădea asupra ariilor de aplicabilitate care din diverse motive nu au fost încă adecvat studiate la zi;
 2. Adoptarea unei metodologii bazată pe analiză comparativă care va fi mult mai largă decât cea considerată în studiile recente iar în acest caz cu o particularitate orientată spre o abordare pan-Europeană şi internaţională;
 3. Adoptarea unei abordări interdisciplinare şi multidisciplinară acestea fiind mai diversificate şi mai comprehensive decât cele din studiile anterioare;
 4. Examinarea cu atenţie a încrederii şi a ariei de acoperire a altor studii referitoare la intimitate/supraveghere precum şi a altor proiecte Europene FP7 (SMART şi CONSENT) într-un efort de a construi direct peste rezultatele  altor proiecte şi de a le duce mai departe;
 5. Ţintirea spre atingerea unor rezultate practice pentru principalele grupuri de interes, rezultate care să poată fi implementate pe tot cuprinsul Europei şi înafara ei.

Grup ţintă

Sus

 • Creatorii de politici
 • Poliţia şi serviciile de securitate
 • Furnizorii de tehnologie
 • Autorităţile pentru protecţia datelor
 • Cetăţenii
 • Mass Media
 • Mediul academic şi de cercetare


Consorţiu

Sus

Coordinator de proiect: University of Groningen - Olanda

Partners:

 1. University of Groningen - Olanda
 2. University of Central Lancashire - Marea Britanie
 3. University of Ljubljana - Slovenia
 4. Laboratorio di Scienze della Cittadinanza - Italia
 5. Babeş-Bolyai University of Cluj Napoca - Romania
 6. Universitetet i Oslo - Norvegia
 7. Universidad de Leon - Spania
 8. Law and Internet Foundation - Bulgaria
 9. University of Westminster - Marea Britanie
 10. Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts - Germania
 11. Sheffield University - Marea Britanie
 12. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Germania
 13. CNR National Research Council - Italia
 14. Univerzita Komenskeho v Bratislave - Slovacia
 15. Universita ta Malta - Malta
 16. University of Vienna - Austria
 17. Masaryk University - Republica Cehă
 18. Edith Cowan University - Australia
 19. INTERPOL - Franţa
 20. Universitat de Barcelona - Spania
 21. Uppsala University - Suedia